×
Odvoz Odpadu Aplikácia zadarmo
FAQ (Často kladené otázky)
Neprišla mi notifikácia, čo mám robiť?

Operačný systém Android a výrobcovia telefónov sa snažia čo najviac optimalizovať využivanie batérie. Ak máte telefón v stave nečinnosti v čase kedy má prísť notifikácia, systém môže takýto alarm odsunúť na neskôr, prípadne úplne zrušiť. Môžete tomu predísť tak, že aplikáciu Odvoz Odpadu pridáte na zoznam aplikácií, pre ktoré sa batéria neoptimalizuje. Aplikácia na toto nastavenie automaticky vyzýva. Ak ste tak ešte neurobili, linku na toto nastavenie nájdete v dialógu pre nahlásenie chyby (ikona chrobáka). Nemusíte sa obávať o zvýšené využívanie batérie aplikáciou, aplikácia je veľmi nenáročná na batériu.
Taktiež prosím skontrolujte, či máte povolené upozornenia pre aplikáciu Odvoz Odpadu. Môžete tak urobiť v nastaveniach telefónu → Aplikácie → Odvoz Odpadu → Upozornenia.

Je aplikácia zadarmo?

Áno, používanie aplikácie ako aj pridávanie a upravovanie harmonogramu je zadarmo.

Kto spravuje harmonogramy?

Aplikácia je založená na princípe komunitného zdieľania harmonogramov. To znamená, že harmonogram môže do aplikácie pridať ktokoľvek, občan alebo samospráva. Harmonogramy sú vždy verejné a po pridaní dostupné všetkým používateľom.

Ako môžem pridať do aplikácie svoju obec alebo mesto?

Nový harmonogram si používateľ môže pridať na stránke https://odvoz-odpadu.eu. Na tejto stránke môže harmonogram aj upravovať. Nevyplnené žiadosti budú automaticky zamietnuté.

Chcem mať v aplikácii svoju obec, ale nechce sa mi nahadzovať harmonogram alebo harmonogram nemám k dispozícii.

Požiadajte o pridanie harmonogramu zástupcov samosprávy. Z časových dôvodov nie je možné, aby prevádzkovateľ dohľadával a nahadzoval harmonogramy.

Môžem mať harmonogram v mojom kalendári?

Áno, harmonogram si môžete jednoducho exportovať do kalendára. Otvorte si harmonogram na portáli Odvoz Odpadu, napr. Pezinok - Okruh I, kliknite na tlačidlo Export iCal. Môžete si stiahnuť súbor .ics a importovať ho do kalendára alebo použite permanentnú linku na vytvorenie nového kalendára, ktorý sa bude následne automaticky aktualizovať pri zmene harmonogramu.

Prečo nie sú v aplikácii harmonogramy pre všetky mestá a obce?

Vytváranie harmonogramov nie je na Slovensku centralizované. Každá samospráva si harmonogramy vytvára sama, prípadne dostáva harmonogram od firmy zabezpečujúcej odvoz odpadu. Takýchto firiem je na Slovensku veľa, preto nie je možné získať jeden zdroj všetkých harmonogramov. Navyše každá firma/samospráva využíva iný formát pre zverejnenie harmonogramov. Z týchto dôvodov by bolo príliš zložité a časovo náročné takúto databázu udržiavať aktuálnu.

Čo ak niekto upraví harmonogram s nesprávnymi údajmi?

Každá žiadosť o upravenie je posudzovaná samostatne. Ak nie je upravenie podložené harmonogramom alebo je harmonogram zjavne nesprávny, takáto žiadosť bude zamietnutá.

Je možné pridať ďalší druh odpadu napr. "Plasty - vrecia" alebo kombináciu odpadov "Plasty, Kov, Tetrapak"?

Nie. Odpady sú rozdelené podľa druhu suroviny, nie podľa formy zberu.

Môžem vytvoriť zvlášť harmonogram pre komunálny odpad a zvlášť pre triedený zber?

Áno. V aplikácii si používateľ môže vybrať na sledovanie až 5 harmonogramov, preto ak nie je možné vytvoriť jeden harmonogram pre danú oblasť so všetkými druhmi odpadov, môžete vytvoriť rôzne harmonogramy s rôznymi druhmi odpadov. Ak je obec/mesto rozdelené na viacero okruhov, môžete vytvoriť pre každý okruh samostatný harmonogram.

Kontakt

Kontakt

Správa bola úspešne odoslaná.

Kontakt

Nepodarilo sa odoslať správu. Skúste poslať email na [email protected].
+ Pridať miesto Zoznam miest FAQ Kontakt