×
Odvoz Odpadu Aplikácia zadarmo
Zásady ochrany osobných údajov
Aké osobné údaje spracúvame?

V prípade, že sa používateľ rozhodne pridať alebo upraviť harmonogram, je potrebné zadať emailovú adresu pre overenie a následnu komunikáciu medzi prevádzkovateľom a používateľom.

Mobilná aplikácia Odvoz Odpadu zbiera nasledovné anonymné údaje:

 • UID - nahodne vygenerovaný identifikátor
 • nastavenie optimalizácie batérie
 • informácia o zobrazení upozornenia o optimalizácii batérie
 • nastavenie upozornení
 • nastavenie času upozornení
 • nastavenie dňa upozornení
 • dátum a čas poslednej aktualizácie dát aplikácie
 • nastavenie upozornenia o chýbajúcom harmonograme
 • dátum a čas inštalácie aplikácie
 • verzia aplikácie
 • verzia operačného systému
 • označenie a model zariadenia
 • nastavenie krajiny
 • sledované harmonogramy
 • rôzne udalosti spolu s časom ako napr. zobrazenie upozornenia

Na aký účel použijeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získané portálom Odvozu Odpadu, teda najmä emailová adresa, sa používa výhradne na zabezpečenie komunikácie medzi prevádzkovateľom a používateľom.

Údaje získané z mobilnej aplikácie Odvoz Odpadu sa využívajú na nasledovné účely:

 • štatistika používanosti
 • skvalitňovanie služieb a aplikácie
 • komunikácia medzi prevádzkovateľom a používateľom
Tieto údaje sú anonymizované, používateľský identifikátor (UID) nie je možné jednoznačne priradiť ku konkrétnej osobe, okrem prípadu kedy ho používateľ dobrovoľne poskytne prvádzovateľovi napr. v emailovej správe.

Kto bude mať prístup k Vašim osobným údajom?

Osobné údaje nikdy neposkytujeme tretej strane a nezverejňujeme. Sú uchovávané výhradne na účely portálu a aplikácie Odvoz Odpadu.
Emailová adresa poskytnutá na portáli pri úprave alebo pridaní harmonogramu sa uchováva po dobu maximálne 1 roka.
Údaje získané z mobilnej aplikácie Odvoz Odpadu sa uchovávajú na dobu neurčitú.
V prípade emailovej komunikácie medzi prevádzkovateľom Odvozu Odpadu a používateľmi sa na emailové správy vzťahujú podmienky ochrany osobných údajov jednotlivých poskytovateľov emailových služieb.

Cookies

Odvoz Odpadu využíva tzv. funkčné cookies, ktoré stránke umožňujú si návštevníka zapamätať pri prechádzaní stránky v rámci jednej relácie alebo medzi reláciami.

Kontakt

Ak mate akékoľvek otázky alebo požiadavky ohľadom ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať emailom na adrese [email protected].

Kontakt

Kontakt

Správa bola úspešne odoslaná.

Kontakt

Nepodarilo sa odoslať správu. Skúste poslať email na [email protected].
+ Pridať miesto Zoznam miest FAQ Kontakt